למי שייכים התוצרים? אני אפתח, ואיזשהי חברה תרוויח מזה כסף?

כל החברות, התומכים והמשתתפים, מייעדים את תוצרי האירוע לרשות הכלל Public Domain. 

Leave a Reply