חקלאים מאבדים כ 60% מהסחורה בדרך מהמטע לשוק, בגלל התחממות וטלטלה